Αντικείμενο [?]προχωρημένες επιλογές…
κλείσιμο προχωρημένων επιλογών

Αντικείμενο του ηλιακού συστήματος…

Εμφανίστε το οπτικό πεδίο ενός οργάνου…


× [καθαρισμός]

Ανεβάστε τη λίστα των αντικειμένων… [?]Το URL αυτής της λίστας αντικειμένων είναι πολύ εκτενές και μπορεί να μην λειτουργεί σε όλα τα προγράμματα περιήγησης
ΑντικείμενοRA (ορθή αναφορά)dec
  

Αστεροσκοπείο [?]updating...

Ημερομηνία [?]

  

Ημερήσιο διάγραμμα [?] [↧]

Μη επιλεγμένη τοποθεσία 90° 60° 30° 12:00 18:00 00:00 06:00 00:00UT 06:00UT 12:00UT 18:00UT τώρα

Όρια του ύψους...

[clear]

Θέα του ουρανού [?] [↧]

30° 60° N E S W Μη επιλεγμένη τοποθεσία

Ετήσιο διάγραμμα [?] [↧]

90° 60° 30° ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Μη επιλεγμένη τοποθεσία

Ορισμός του μήνα εκκίνησης...

[reset]

Διάρκεια νύχτας [?] [↧]

Ώρες πάνω από ° (μάζα αέρα 2.00) κατά τη διάρκεια

24h 18h 12h 6h ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Μη επιλεγμένη τοποθεσία

Δεδομένα [?]

[Εμφάνιση Πανσελήνου] [κρατήρες] [επαναφορά] [×]
high res image loading or unavailable

Προτάσεις [?]

ObjectTypeMagnitudeBest around

Ιστορικό [?]

Queries [clear]

None

Short links